+ Подать объявление

Poland arabic world chamber of commmerce zapraszadeklaracja członkowska

Пушкино   7 июня 2020 г. в 23:29   534   ID 4231690
Poland arabic world chamber of commmerce zapraszadeklaracja członkowska
Poland Arabic World Chamber of Commmerce" Zapraszamy do wstępowania Małe, Średnie, Duże Firmy, Przedsiębiorców -Członkostwo bezpłatne.
Izba Handlowa działa w ramach strategii gospodarczej Premiera Polski. Premier RP Mateusz Morawiecki "kierunki rozwoju współpracy strategicznej z Bliskim Wschodem i Maghrebem"
Zainteresowani składają: 1-Deklaracje członkowską, 2-Podpisany głos członka Izby PAWCC 3-Kopie Odpisu Spółki-Wypisu z działalności gospodarczej.
['Wniosek "proszę o przesłanie druków do Wstąpienia do PAWCC" wysyłamy na: @ ]
[Pytania - tel: 604 - pokaż numer telefonu - -Mecenas Marek- tel: 601 - pokaż numer telefonu - -Mecenas Zbyszek]
[Sposób.złożenia:
1/Pocztą na adres PAWCC
2/Wrzucić do skrzynki na drzwiach siedziby PAWCC.
3/W sekretariacie-koperta-d.r.w.-Doradca Zarzadu PAWCC - pan Prezes Robert Poczman - prezes zarządu Atlas World Trade Holding, - ul. Lwowska 17lok.3. Warszawa.
4/W sekretariacie-koperta-d.r.w.-Doradca Zarzadu PAWCC - pan Prezes Piotr Sopa - Audytor Energetyczny, Doradca Licencjonowany ds. Nieruchomości ul. Zielna 39, pok. 303 /nr9 -domofon/ Warszawa.
5/ Przez "Członków Zarządu PAWCC" - przez "Doradców Zarzadu PAWCC"
Celem PAWCC jest działanie na rzecz integracji i koordynacji między gospodarkami Polski-Krajów Swiata Arabskiego we wszystkich sektorach i działalność handlową,
przemysłową, rolniczą, finansową, inwestycyjną i usługową oprócz innych sektorów i działalności gospodarczych.
Adres: Poland Arabic World Chamber of Commerce. ul. Pełczyńskiego 20/18 01-471 Warszawa.
https://polandarabicworldchamber.wordpress.com/kontakt/
Z A R Z A D
Rozpoczynamy kampanię informacyjną i informujemy o możliwości wstapienia do Izby. Polska Świat Arabski Izba Gospodarcza - Poland Arabic World Chamber of Commerce.
Izba Poland Arabic World Chamber of Commerce - Polska
Świat Arabski Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
§ 1
1. Nazwa Izby w języku angielskim brzmi: Poland Arabic World Chamber of Commerce. Izba może posługiwać się także nazwą skróconą „PAWCC”
2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późn. zmian.) oraz statutu.
§ 2
1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały a także być członkiem i założycielem organizacji krajowych i zagranicznych.
§ 3
Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru izb gospodarczych.
§ 4
Izba używa pieczęci z napisem:
- w języku polskim: Polska Świat Arabski Izba Gospodarcza.
- w języku angielskim: Poland Arabic World Chamber of Commerce
§ 5
Izba nie ma uprawnień władczych a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też ingerować w ich sprawy wewnętrzne.
ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6
l. Zadaniem Izby jest:
1) promocja stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Krajami Krajów Swiata Arabskiego,
2) ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych i udzielanie informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
3) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa dla izb gospodarczych.
§ 7
1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:
1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi Krajów Krajów Swiata Arabskiego i Polski,
2) reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej,
3) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i administracji rządowej,
4) inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagr
Адрес:Варшава, улица: Pelczyńskiego 20/18
Показать на карте
Poland arabic world chamber of commmerce zapraszadeklaracja członkowska
Россия, Московская область, Пушкино, Варшава, улица: Pelczyńskiego 20/18
Цена: Бесплатно
Поделиться этим объявлением

Похожие объявления:

Игра world of tanks
 

Игра world of tanks

На нашем сайте вы можете абсолютно бесплатно скачать озвучки, программы, ключи, прицелы, читы и коды, шкурки гусениц, карты, ангары и зоны прибытия, моды и патчи, обновления для world of tanks, а такж...

договорная
Заработай на мазератти с компанией world gn
 

Заработай на мазератти с компанией World GN!

Приглашаю Вас в команду профессионалов в удивительный мир проекта, в котором сбываются мечты, в одну из самых передовых компаний в сфере IP телефонии, безроуминговой связи, мобильной рекламы, а так же ис...

договорная
Бесплатно