+ Подать объявление

Poland arabic world chamber of commerce

Москва   7 июня 2020 г. в 23:29   559   ID 4227380
Poland arabic world chamber of commerce
Poland Arabic World Chamber of Commerce.
Wspieranie rządowe i prywatne wysiłki mające na celu integrację i koordynację między gospodarkami Polski - Krajów Swiata Arabskiego we wszystkich sektorach oraz działalność handlową, przemysłową, rolniczą, finansową, inwestycyjną i usługową oprócz innych sektorów i działalności gospodarczych.
Sugerowanie polityk gospodarczych, które zwiększają potencjał Polskiego i Arabskiego sektora prywatnego i jego zdolności do skutecznego przyczyniania się do wysiłków rozwojowych Polski i Krajów Swiata Arabskiego, a także na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Dzialanie na rzecz organizowania kampanii medialnych i naukowych w celu wyjaśnienia celów i uzasadnienia sugerowanych polityk oraz ich oczekiwanego wpływu społecznego i gospodarczego, a także promowania ich wśród oficjalnych i obywatelskich zainteresowanych stron, mając nadzieję, że pomogą one w racjonalizacji i przyspieszeniu decyzji ekonomicznych.
Poland Arabic World Chamber of Commerce.
Polska Swiat Arabski Izba Handlowa.
Pelczynskiego str.20.apt.18. 01-471 Warsaw.Poland.
Mob.0048 - pokaż numer telefonu - -604...0048 - pokaż numer telefonu - -937.
Tel; 22 828 16 00.
----------------------------------------------------------------------------
Poland-Arabic World Chamber of Commerce.
Support the government and private efforts aiming to the integration and coordination between the economies of the Poland the Arab world countries in all sectors and commercial, industrial, agricultural, financial, investment and services activities in addition to other economic sectors and activities.
Suggesting economic policies that increase the potentials of the Poland and Arab private sector and its ability to contribute effectively to Poland and Arab Countries development efforts, as well as on national and international levels. This happens in addition to organizing media and scientific campaigns to clarify the goals and justifications of those suggested policies and their social and economic expected impacts, and to promote them at the official and civil stakeholders hoping that they will help in the rationalization and acceleration of the economic decision.
Poland Arabic World Chamber of Commerce.
Pelczynskiego str.20.apt.18. 01-471 Warsaw.Poland
Mob.0048-604074604 - 0048-608537937 - 0048 22 828 16 00.
Mail:lawyer_warsaw@hotmail.com
Адрес:Варшава, улица: Pelczyńskiego 20/18
Показать на карте
Poland arabic world chamber of commerce
Россия, Московская область, Москва, Варшава, улица: Pelczyńskiego 20/18
Цена: договорная
Перейти на сайт
Поделиться этим объявлением
договорная